top of page
  • Yazarın fotoğrafıSerkan Erdoğan

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Güncelleme tarihi: 4 Mar 2023

Türkiye, ek olarak uluslararası karayolu tehlikeli madde taşımacılığında da önemli bir role sahiptir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Nedir?

Lojistikte en büyük sorumluluk ve risk barındıran taşımacılık türü kapsamında değerlendirilmesi gereken Tehlikeli Madde Taşımacılığı; sadece yük sahibinin hak, çıkar ve güvenliğinin değil buna ek olarak çevrenin, hayvanların, insanların da güvenliğinin ön planda tutulması gereken ve yüksek oranda sorumluluk gerektiren bir taşımacılık türüdür. Coğrafi konumu, altyapı yatırımları, üretim ve ticari çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda karayolu taşımacılığını oldukça yoğun şekilde kullanan Türkiye, ek olarak uluslararası karayolu tehlikeli madde taşımacılığında da önemli bir role sahiptir.

Türkiye’nin de tabii olduğu tehlikeli malların uluslararası karayolu taşımacılığı standartlarını belirleyen bir Avrupa Anlaşması olan ADR (European Agreement on the International Transport of Dangerous Goods by Road), bugün 50 ülkede geçerlidir.

Tehlikeli madde taşımacılığını 6 aşamada değerlendirmek mümkündür:

  • Paketleme

  • Yükleme

  • Gönderme

  • Taşıma

  • Alma

  • Boşaltma

Tehlikeli maddeler; patlayıcı madde ve nesneler, gazlar, yanıcı katı maddeler, yanıcı sıvı maddeler, kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, suyla temas halinde yanıcı gazlar açığa çıkaran maddeler, oksitleyici maddeler, organik peroksitler, zehirli maddeler, bulaşıcı maddeler, radyoaktif maddeler, aşındırıcı maddeler, farklı tehlikeleri olan madde ve nesneler gibi gruplara ayrılarak sınıflandırılmaktadır. Bu şekilde sınıflandırılmış 13 farklı tehlikeli madde grubu yer almakta ve bu grupların içinde ayrı kodlara sahip yaklaşık 3.500 tehlikeli madde bulunmaktadır.

Sınıf 1.1

Kitle Halinde ve Birden PatlayanlarSınıf 1.2

Parça Fırlatan Fakat Kitle Halinde Patlamayanlar

Sınıf 1.3

Alevli Patlayanlar

Sınıf 1.4

Düşük Zarar Veren Patlayıcılar

Sınıf 1.5

Patlaması Zor Fakat Kitle Halinde Patlayabilenler

Sınıf 1.6

Patlaması Zor ve Kitle Halinde Patlama Tehlikesi

Sınıf 2.1

Yanıcı Gazlar

Sınıf 2.2

Yanıcı ve Zehirli Olmayan Gazlar

Sınıf 2.3

Zehirli Gazlar

Sınıf 3

Yanıcı Sıvılar

Sınıf 4.1

Yanıcı Katılar

Sınıf 4.2

Kendiliğinden Yanabilen Katılar

Sınıf 4.3

Suyla Temas Ettiğinde Tehlike Arz Edenler

Sınıf 5.1

Oksitleyici Ajanlar

Sınıf 5.2

Organik Peroksitler

Sınıf 6.1

Toksik (Zehirli) Maddeler

Sınıf 6.2

Mikrop Bulaştırıcı Maddeler

Sınıf 7

Radyoaktif Maddeler

Sınıf 8

Aşındırıcı (Korozif) Maddeler

Sınıf 9

Diğer Tehlikeli Maddeler
53 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page